Bel ons: (020) 672 09 02

Kwaliteit

Parnassus streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. We scheppen op verschillende manieren voorwaarden voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. We hebben een strikt kwaliteitssysteem en we stellen hoge eisen aan onze medewerkers. De afdeling kwaliteit houdt zich bezig met de continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. Parnassus is daarvoor HKZ-gecertificeerd. Hetgeen inhoudt dat Parnassus voldoet aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Deze certificatie betekent dat Parnassus:

  • intern haar zaken op orde heeft en voldoet aan alle eisen
  • de cliënten principieel centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van de zorg
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld