Bel ons: (020) 672 09 02

Missie

Parnassus thuiszorg heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons een belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. Parnassus zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. Wij geven voorrang aan goede ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. Dankzij onze volle aandacht en creatieve manier van werken benutten wij iedere mogelijkheid om tegemoet te komen aan uw wensen. Wij hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo een onmisbare bijdrage leveren aan het welbevinden, de waardigheid en de weerbaarheid van onze cliënten.