Bel ons: (020) 672 09 02

Wat is huishoudelijke hulp?

Als sommige huishoudelijke taken u te zwaar worden en u heeft niet altijd iemand in uw omgeving die de taken kan overnemen, dan kunt u een beroep doen op een huishoudelijke hulp. Eén keer of een aantal keer per week komt dan een hulp bij u thuis om het huishouden voor u te doen. Hij of zij kan bijvoorbeeld voor u wassen, strijken, schoonmaken en boodschappen doen. U heeft de regie en bepaalt wat er moet gebeuren in huis. Het is aanvullende hulp die aansluit op uw eigen mogelijkheden. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving blijven.

Samen met u kijken we naar de mogelijkheden

Het is afhankelijk van uw situatie of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Met deze indicatie, wordt huishoudelijke ondersteuning betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomenafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente, telefoonnummer: 0800 0643.


Indien u in aanmerking komt voor een indicatie dan kunt u contact opnemen met ons (020 - 672 09 02). U kunt ook hier het aanvraagformulier invullen. Na een evaluatie kunnen wij meteen een hulp naar u toesturen. Wij regelen de financiën met de desbetreffende instanties. Parnassus heeft vaste overeenkomsten met de gemeente. Dat is wel zo gemakkelijk.